• Projectleider verkeer

    De gemeente Den Haag werkt aan de stad. Om alle ambities te verwezenlijken heeft de afdeling Verkeer van de dienst Stadsontwikkeling (DSO) ons gevraagd tijdelijk extra capaciteit te leveren. Inmiddels leveren we onder meer het projectmanagement voor de realisatie van twee sterfietsroutes en een project in het kader van het …

  • Stedelijk taxibeleid

    Nadat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een taxiverordening hebben vastgesteld, verkennen ook andere gemeenten de mogelijkheden om lokale regels te stellen voor de opstapmarkt. Vanuit een verschillend startpunt wordt vaak met de branche bekeken wat er kan. In opdracht van KNV Taxi versterkten we het taxiteam in 2014 tijdelijk om …

  • Parkeerbalans

    In eigen beheer ontwikkelden we software om een parkeerbalans op te kunnen stellen. Deze software is gebruikt bij verschillende opdrachtgevers. Zo voerden we voor QPark ter ondersteuning van hun acquisitiebeleid studies uit naar de parkeerbehoefte rond enkele nieuwbouwprojecten in Leiden en Almere. Naast het berekenen van de theoretische parkeerbehoefte voerden we …

Vuilnisvrij West

Het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel West wil dat de straten schoner worden. West scoort in vergelijking met andere stadsdelen niet best bij de jaarlijkse CROW-schoonmetingen. Om daar verandering in te brengen is het stadsdeel gestart met het project “Vuilnisvrij West”. Het project wil dat bereiken door bewoners, ondernemers en …

Assetmanagement fietsparkeren

Onder het Beursplein in Amsterdam komt een nieuwe fietsenstalling die plaats biedt aan maar liefst 1700 fietsen. De gemeente wil met deze …

Bestuursadviseur sd West

De Amsterdamse stadsdelen worden sinds 2014 aangevoerd door een direct gekozen algemeen bestuur. Uit hun midden is een dagelijks bestuur gekozen van drie …

Uniformeren regelgeving

Als gevolg van de verandering van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam zijn niet langer de stadsdelen, maar het college van burgemeester en …

Taxi’s in Rotterdam

In samenwerking met de taxibranche heeft de gemeente Rotterdam door ons onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de taxidienstverlening in de …

Veilingmeester fietsdepot

Het fietsdepot Haaglanden verzorgt de afhandeling van weggehaalde en gevonden fietsen in Den Haag, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Een deel van de fietsen wordt …

Projectleider verkeer

De gemeente Den Haag werkt aan de stad. Om alle ambities te verwezenlijken heeft de afdeling Verkeer van de dienst Stadsontwikkeling (DSO) …