Verandering !

Vanaf het nieuwe jaar kan ik geen nieuwe opdrachten meer aannemen. Ik treed in dienst van de gemeente Amsterdam als Programmamanager Openbare …

Harmonisatie milieuzones

De gemeente Arnhem is één van de steden met een milieuzone voor zowel vrachtauto’s als personenauto’s. Per 29 oktober 2020 worden de …

Arnhemse taxiverordening

De gemeenteraad van Arnhem heeft medio 2019 een taxiverordening aangenomen. De verordening regelt dat straks alleen taxi’s met een keurmerk zich op …

Vuilnisvrij West

Het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel West wil dat de straten schoner worden. West scoort in vergelijking met andere stadsdelen niet best …

Assetmanagement fietsparkeren

Onder het Beursplein in Amsterdam komt een nieuwe fietsenstalling die plaats biedt aan maar liefst 1700 fietsen. De gemeente wil met deze …

Bestuursadviseur sd West

De Amsterdamse stadsdelen worden sinds 2014 aangevoerd door een direct gekozen algemeen bestuur. Uit hun midden is een dagelijks bestuur gekozen van drie …

Uniformeren regelgeving

Als gevolg van de verandering van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam zijn niet langer de stadsdelen, maar het college van burgemeester en …

Taxi’s in Rotterdam

In samenwerking met de taxibranche heeft de gemeente Rotterdam door ons onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de taxidienstverlening in de …

Veilingmeester fietsdepot

Het fietsdepot Haaglanden verzorgt de afhandeling van weggehaalde en gevonden fietsen in Den Haag, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Een deel van de fietsen wordt …

Projectleider verkeer

De gemeente Den Haag werkt aan de stad. Om alle ambities te verwezenlijken heeft de afdeling Verkeer van de dienst Stadsontwikkeling (DSO) …

Mystery guest taxi

In opdracht van de gemeente Den Haag voeren we een onderzoek uit naar de kwaliteit van het taxivervoer in Den Haag. De …

Beleidsadviseur

Vanwege een interne detachering van de beleidsadviseur Verkeer en Parkeren zocht stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam een tijdelijke coördinerende beleidsadviseur. Ronald …

Ondersteuning TTO’s

De gemeente Den Haag heeft als derde gemeente in Nederland een taxiverordening. Taxi’s die zich na 1 mei 2014 begeven op de …

Stedelijk taxibeleid

Nadat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een taxiverordening hebben vastgesteld, verkennen ook andere gemeenten de mogelijkheden om lokale regels te stellen voor …

Parkeren rond Zuidas

De ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam vordert gestaag. Het parkeren wordt opgevangen in meerdere parkeergarages in het gebied. Rond de Zuidas …

Clustercoördinator parkeren

De stedelijke regie op het parkeerbeleid van de gemeente Amsterdam ligt bij de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV). Ronald Hendriks was …

Landelijk klachtenmeldpunt

Het landelijk klachtenmeldpunt taxi viel voorheen onder de hoede van de Inspectie. Per 1 maart 2011 is het meldpunt (taxiklacht.nl) ondergebracht in een …

Evaluatie parkeren Noordwijk

Voor de gemeente Noordwijk voerden we diverse evaluatieonderzoeken van het parkeerbeleid uit. We deden dat zowel in 2004, 2007 als in 2010. …

Haagse taxiverordening

Op gezette tijden werden we in 2010 en 2011 ingehuurd door de gemeente Den Haag om mee te denken over de Haagse taxiverordening, de …

Veilingmeester fietsdepot

Het fietsdepot van de gemeente Amsterdam (v.h. AFAC) verwerkt zo’n 40.000 tot 60.000 fietsen per jaar. Er worden fietsen binnengebracht die verkeerd …

Fietsverbinding Javastraat

Den Haag werkt aan verbetering van fietsverbindingen. De Javastraat en de Laan van Meerdervoort bevat enkele smalle delen die erg onaantrekkelijk zijn …

Parkeren kust Westland

Langs de kust is de parkeervraag op piekdagen bijzonder groot. De meeste tijd van het jaar is de behoefte aan parkeerplaatsen juist heel klein. …

Adviseur VCP

In het Verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Den Haag zijn scherpe keuzes gemaakt. Auto’s kunnen niet meer door het centrum rijden, voetgangers …

Reorganisatie AFAC

Tot en met 2008 was de Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale (AFAC, tegenwoordig bekend als fietsdepot) een klein bedrijf dat opdracht kreeg van …

Parkeerbalans

In eigen beheer ontwikkelden we software om een parkeerbalans op te kunnen stellen. Deze software is gebruikt bij verschillende opdrachtgevers. Zo voerden …

Taskforce Taxi

Namens de G4 nam Ronald Hendriks als a.i. Taxicoördinator van de gemeente Amsterdam deel aan de projectgroep van de Taskforce Taxi. De …

Fietsplan Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland begeleidden we het proces van totstandkoming van het Fietsplan Zuid-Holland 2008 en schreven we samen met …

Onderzoek leenfietsen

De gemeente Utrecht wil voorop blijven lopen als fietsstad. In 2007 liet het door ons onderzoek doen naar de mogelijkheden om een …

Taxicoördinator Amsterdam

Van 2007 tot 2009 is Ronald Hendriks a.i. taxicoördinator geweest bij de gemeente Amsterdam. Het overleg met de branche is verder vormgegeven …

Realisatie stallingen

Fietsdiefstal hoorde er in de jaren ’90 in Amsterdam gewoon bij. Was je fiets gestolen, dan kocht je een nieuwe op ongeveer …

Invoeren betaald parkeren

Voor verschillende gemeenten leverden we projectleiders om betaald parkeren in te voeren. Er werd parkeeronderzoek en draagvlakonderzoek uitgevoerd, besluitvorming voorbereid en als dit …

Bedrijfsplan fietsparkeerorganisatie

Amsterdam wilde het opdrachtgeverschap van het beheer van de fietsenstallingen professionaliseren en vroeg ons een bedrijfsplan te schrijven voor een Centrale Fietsparkeerorganisatie Amsterdam …