Evaluatie parkeren Noordwijk

Voor de gemeente Noordwijk voerden we diverse evaluatieonderzoeken van het parkeerbeleid uit. We deden dat zowel in 2004, 2007 als in 2010. Onderdeel van de periodieke evaluaties waren parkeerdrukmetingen, financieel onderzoek en draagvlakmetingen. We adviseerden daarbij over aanpassing van beleid, parkeerroutering, tarieven, reguleringsgebieden en flankerende maatregelen.

Parkeren kust Westland

Langs de kust is de parkeervraag op piekdagen bijzonder groot. De meeste tijd van het jaar is de behoefte aan parkeerplaatsen juist heel klein. De provincie Zuid-Holland wilde graag de parkeermogelijkheden in het Westland in beeld krijgen en onderzoek doen naar mogelijke uitbreidingen en verplaatsing van bestaande terreinen. Deze informatie wordt gebruikt om beleid …

Parkeerbalans

In eigen beheer ontwikkelden we software om een parkeerbalans op te kunnen stellen. Deze software is gebruikt bij verschillende opdrachtgevers. Zo voerden we voor QPark ter ondersteuning van hun acquisitiebeleid studies uit naar de parkeerbehoefte rond enkele nieuwbouwprojecten in Leiden en Almere. Naast het berekenen van de theoretische parkeerbehoefte voerden we …