Taxi’s in Rotterdam

In samenwerking met de taxibranche heeft de gemeente Rotterdam door ons onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de taxidienstverlening in de opstapmarkt. Er zijn 150 ritten uitgevoerd bij acht verschillende toegelaten taxi organisaties (TTO’s). Gekeken is of men ritten weigerde, hoe men de klant benaderde en naar overige aspecten …

Mystery guest taxi

In opdracht van de gemeente Den Haag voeren we een onderzoek uit naar de kwaliteit van het taxivervoer in Den Haag. De gemeente wil graag weten op welk kwaliteitsniveau het taxivervoer in de opstapmarkt functioneert. Daarbij wordt onderzocht of de “Toegelaten Taxi Organisaties” (TTO’s) zich houden aan de gemeentelijke regels …

Ondersteuning TTO’s

De gemeente Den Haag heeft als derde gemeente in Nederland een taxiverordening. Taxi’s die zich na 1 mei 2014 begeven op de opstapmarkt, moeten zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Een TTO heeft een vergunning van de gemeente en bestaat uit minimaal 30 chauffeurs. In opdracht van de …

Stedelijk taxibeleid

Nadat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een taxiverordening hebben vastgesteld, verkennen ook andere gemeenten de mogelijkheden om lokale regels te stellen voor de opstapmarkt. Vanuit een verschillend startpunt wordt vaak met de branche bekeken wat er kan. In opdracht van KNV Taxi versterkten we het taxiteam in 2014 tijdelijk om …

Landelijk klachtenmeldpunt

Het landelijk klachtenmeldpunt taxi viel voorheen onder de hoede van de Inspectie. Per 1 maart 2011 is het meldpunt (taxiklacht.nl) ondergebracht in een onafhankelijke stichting. In opdracht van KNV Taxi en met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we de overgang van het ministerie naar de stichting geïmplementeerd.

Taskforce Taxi

Namens de G4 nam Ronald Hendriks als a.i. Taxicoördinator van de gemeente Amsterdam deel aan de projectgroep van de Taskforce Taxi. De Taskforce heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. Uiteindelijk zijn er voorstellen gedaan die hebben geleid tot de wijzigingen in de Wet Personenvervoer …