Stedelijk taxibeleid

Nadat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een taxiverordening hebben vastgesteld, verkennen ook andere gemeenten de mogelijkheden om lokale regels te stellen voor de opstapmarkt. Vanuit een verschillend startpunt wordt vaak met de branche bekeken wat er kan. In opdracht van KNV Taxi versterkten we het taxiteam in 2014 tijdelijk om …

Taskforce Taxi

Namens de G4 nam Ronald Hendriks als a.i. Taxicoördinator van de gemeente Amsterdam deel aan de projectgroep van de Taskforce Taxi. De Taskforce heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. Uiteindelijk zijn er voorstellen gedaan die hebben geleid tot de wijzigingen in de Wet Personenvervoer …