Taxi’s in Rotterdam

In samenwerking met de taxibranche heeft de gemeente Rotterdam door ons onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de taxidienstverlening in de opstapmarkt. Er zijn 150 ritten uitgevoerd bij acht verschillende toegelaten taxi organisaties (TTO’s). Gekeken is of men ritten weigerde, hoe men de klant benaderde en naar overige aspecten …

Mystery guest taxi

In opdracht van de gemeente Den Haag voeren we een onderzoek uit naar de kwaliteit van het taxivervoer in Den Haag. De gemeente wil graag weten op welk kwaliteitsniveau het taxivervoer in de opstapmarkt functioneert. Daarbij wordt onderzocht of de “Toegelaten Taxi Organisaties” (TTO’s) zich houden aan de gemeentelijke regels …