Beleidsadviseur

Vanwege een interne detachering van de beleidsadviseur Verkeer en Parkeren zocht stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam een tijdelijke coördinerende beleidsadviseur. Ronald Hendriks heeft deze functie van 2012-2014 ingevuld voor 2-3 dagen per week. Naast de coördinatie van het team Verkeer en Parkeren werd verkeers- en parkeerbeleid gemaakt, beleid voor parkeernormen, autodelen, …

Fietsverbinding Javastraat

Den Haag werkt aan verbetering van fietsverbindingen. De Javastraat en de Laan van Meerdervoort bevat enkele smalle delen die erg onaantrekkelijk zijn voor de fietser. Er is weinig ruimte om het comfort te verhogen waardoor er keuzes moeten worden gemaakt. Ter voorbereiding op de besluitvorming en het maken van voorlopig ontwerp …

Adviseur VCP

In het Verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Den Haag zijn scherpe keuzes gemaakt. Auto’s kunnen niet meer door het centrum rijden, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Tijdens de voorbereidingen van de uitvoering is ons gevraagd alle losse eindjes van het project in beeld te brengen en uit te zetten. …