Fietsplan Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland begeleidden we het proces van totstandkoming van het Fietsplan Zuid-Holland 2008 en schreven we samen met de betrokken afdelingen het plan. Het leidde tot een met alle wegebeheerders in de provincie afgestemd investeringsprogramma van 92 miljoen euro voor de periode 2008-2012. De nota beschrijft doelen op …

Onderzoek leenfietsen

De gemeente Utrecht wil voorop blijven lopen als fietsstad. In 2007 liet het door ons onderzoek doen naar de mogelijkheden om een systeem van leenfietsen te introduceren. Bikesharing werd in het buitenland gek genoeg al vaak toegepast, maar in Nederland was het nog nergens een succes geweest. De meest voor …

Bedrijfsplan fietsparkeerorganisatie

Amsterdam wilde het opdrachtgeverschap van het beheer van de fietsenstallingen professionaliseren en vroeg ons een bedrijfsplan te schrijven voor een Centrale Fietsparkeerorganisatie Amsterdam (CFA). Binnen de organisatie werd het opdrachtgeverschap van de fietsenstallingen Beursplein, Paradiso en later Zuid WTC en RAI ondergebracht. Daarnaast fungeerde de CFA als stedelijk kenniscentrum op het …