Vuilnisvrij West

Het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel West wil dat de straten schoner worden. West scoort in vergelijking met andere stadsdelen niet best bij de jaarlijkse CROW-schoonmetingen. Om daar verandering in te brengen is het stadsdeel gestart met het project “Vuilnisvrij West”. Het project wil dat bereiken door bewoners, ondernemers en sleutelfiguren uit de wijk samen te brengen met de systeemwereld van de inzameling, de reiniging en de handhaving. Via onder meer twaalf buurtbijeenkomsten, een analyse van beschikbare data en gesprekken met betrokkenen komt een uitvoeringsplan voor 2020 tot stand. Uniek aan West is dat er meer dan 700 containeradoptanten zijn. Zij leveren een actieve bijdrage aan het plan. In het plan komt aandacht voor de aanpak van de grootste ergernissen.