Clustercoördinator parkeren

hangmap600x300De stedelijke regie op het parkeerbeleid van de gemeente Amsterdam ligt bij de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV). Ronald Hendriks was van 2010-2011 tijdelijk coördinator van het cluster parkeren.   Het cluster beheert o.a. de parkeerverordening en de parkeerbelastingverordening. Stadsdelen maken binnen de kaders hun eigen keuzes. Het beleid wordt door de gemeenteraad vastgesteld; P+R, betaald parkeren en parkeergarages. Een belangrijke taak voor de centrale dienst is de afstemming tussen en met de stadsdelen.