Invoeren betaald parkeren

parkerenVoor verschillende gemeenten leverden we projectleiders om betaald parkeren in te voeren. Er werd parkeeronderzoek en draagvlakonderzoek uitgevoerd, besluitvorming voorbereid en als dit leidde tot een besluit om betaald parkeren in te voeren, werd samen met het projectteam gewerkt aan de implementatie. In het project vielen het maken en uitvoeren van een automaten- en bebordingsplan, regelgeving, vergunningenuitgifte en afspraken met handhaving.