Parkeren kust Westland

debankenLangs de kust is de parkeervraag op piekdagen bijzonder groot. De meeste tijd van het jaar is de behoefte aan parkeerplaatsen juist heel klein. De provincie Zuid-Holland wilde graag de parkeermogelijkheden in het Westland in beeld krijgen en onderzoek doen naar mogelijke uitbreidingen en verplaatsing van bestaande terreinen. Deze informatie wordt gebruikt om beleid te ontwikkelen. Dat beleid is erop gericht te zoeken naar een evenwicht tussen het opvangen van de parkeerbehoefte en natuurontwikkeling.