Parkeren rond Zuidas

manmetstukken600x300De ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam vordert gestaag. Het parkeren wordt opgevangen in meerdere parkeergarages in het gebied. Rond de Zuidas bevinden zich woonwijken waar steeds meer overlast wordt ervaren van vreemdparkeerders. Aan de zuidkant ligt Buitenveldert en aan de noordkant de Prinses Irenebuurt. In opdracht van stadsdeel Zuid maakten we een voorstel om de overlast te verminderen. De voorstellen zijn besproken op bewonersavonden en er lopen nu proeven met een tijdsduurbeperking voor bezoekers in Buitenveldert en een vergunningensysteem in de Prinses Irenebuurt.