Uniformeren regelgeving

Als gevolg van de verandering van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam zijn niet langer de stadsdelen, maar het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitwerkingsbesluiten die horen bij de parkeerverordening. In de uitwerkingsbesluiten zijn bijvoorbeeld de grenzen van vergunninggebieden geregeld, nadere regels ten aanzien van de vergunningsoorten en het aantal vergunningen dat per gebied wordt uitgegeven. De voormalige stadsdeelbesluiten zijn reeds samengevoegd tot één centraal besluit, maar kent per stadsdeel nog steeds een aparte bijlage. Daarnaast is er een aantal uitvoeringsbesluiten. De opdracht is om al deze besluiten te vereenvoudigen en waar mogelijk te uniformeren. De parkeerregelgeving moet hierdoor beter uitvoerbaar en makkelijker beheersbaar worden.