Projectleider verkeer

De gemeente Den Haag werkt aan de stad. Om alle ambities te verwezenlijken heeft de afdeling Verkeer van de dienst Stadsontwikkeling (DSO) ons gevraagd tijdelijk extra capaciteit te leveren. Inmiddels leveren we onder meer het projectmanagement voor de realisatie van twee sterfietsroutes en een project in het kader van het …

Adviseur VCP

In het Verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Den Haag zijn scherpe keuzes gemaakt. Auto’s kunnen niet meer door het centrum rijden, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Tijdens de voorbereidingen van de uitvoering is ons gevraagd alle losse eindjes van het project in beeld te brengen en uit te zetten. …