Mystery guest taxi

In opdracht van de gemeente Den Haag voeren we een onderzoek uit naar de kwaliteit van het taxivervoer in Den Haag. De gemeente wil graag weten op welk kwaliteitsniveau het taxivervoer in de opstapmarkt functioneert. Daarbij wordt onderzocht of de “Toegelaten Taxi Organisaties” (TTO’s) zich houden aan de gemeentelijke regels …