Parkeren kust Westland

Langs de kust is de parkeervraag op piekdagen bijzonder groot. De meeste tijd van het jaar is de behoefte aan parkeerplaatsen juist heel klein. De provincie Zuid-Holland wilde graag de parkeermogelijkheden in het Westland in beeld krijgen en onderzoek doen naar mogelijke uitbreidingen en verplaatsing van bestaande terreinen. Deze informatie wordt gebruikt om beleid …

Fietsplan Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland begeleidden we het proces van totstandkoming van het Fietsplan Zuid-Holland 2008 en schreven we samen met de betrokken afdelingen het plan. Het leidde tot een met alle wegebeheerders in de provincie afgestemd investeringsprogramma van 92 miljoen euro voor de periode 2008-2012. De nota beschrijft doelen op …