Mystery guest taxi

passagierIn opdracht van de gemeente Den Haag voeren we een onderzoek uit naar de kwaliteit van het taxivervoer in Den Haag. De gemeente wil graag weten op welk kwaliteitsniveau het taxivervoer in de opstapmarkt functioneert. Daarbij wordt onderzocht of de “Toegelaten Taxi Organisaties” (TTO’s) zich houden aan de gemeentelijke regels en aan hun eigen regels. Om dit te weten te komen worden er taxiritten uitgevoerd door zogenaamde mystery guests. In totaal zullen er 130 ritten worden verreden met verschillende taxibedrijven in verschillende omstandigheden en tijdstippen. Naar verwachting is de rapportage dit najaar gereed.