Taxi’s in Rotterdam

rotterdamIn samenwerking met de taxibranche heeft de gemeente Rotterdam door ons onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de taxidienstverlening in de opstapmarkt. Er zijn 150 ritten uitgevoerd bij acht verschillende toegelaten taxi organisaties (TTO’s). Gekeken is of men ritten weigerde, hoe men de klant benaderde en naar overige aspecten van de dienstverlening.  Er is een rapportage opgeleverd aan de gemeente Rotterdam en acht losse rapportages per TTO. Met de eigen rapportages kunnen de taxiorganisaties zelf aan de slag. Naast het mystery guest onderzoek zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle TTO’s en andere betrokkenen en is geadviseerd over de regelgeving en de wijze van uitvoering.