Taskforce Taxi

taxicsNamens de G4 nam Ronald Hendriks als a.i. Taxicoördinator van de gemeente Amsterdam deel aan de projectgroep van de Taskforce Taxi. De Taskforce heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. Uiteindelijk zijn er voorstellen gedaan die hebben geleid tot de wijzigingen in de Wet Personenvervoer (artikel 82) die gemeenten nu de mogelijkheid geven eisen te stellen aan taxi’s in de opstapmarkt.