Adviseur VCP

pollersIn het Verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Den Haag zijn scherpe keuzes gemaakt. Auto’s kunnen niet meer door het centrum rijden, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Tijdens de voorbereidingen van de uitvoering is ons gevraagd alle losse eindjes van het project in beeld te brengen en uit te zetten. Belangrijk onderdeel was het toegangsbeleid voor het pollergebied.