Fietsplan Zuid-Holland

geerwegIn opdracht van de provincie Zuid-Holland begeleidden we het proces van totstandkoming van het Fietsplan Zuid-Holland 2008 en schreven we samen met de betrokken afdelingen het plan. Het leidde tot een met alle wegebeheerders in de provincie afgestemd investeringsprogramma van 92 miljoen euro voor de periode 2008-2012. De nota beschrijft doelen op drie hoofdonderwerpen van het provinciale fietsbeleid: fietspaden, fietsenstallingen, flankerende maatregelen (doorstromingsmaatregelen, OV-fiets, bewegwijzering). Het meeste wordt geïnvesteerd in recreatieve fietspaden en nieuwe verbindingen.