Projectleider verkeer

stadhuisDe gemeente Den Haag werkt aan de stad. Om alle ambities te verwezenlijken heeft de afdeling Verkeer van de dienst Stadsontwikkeling (DSO) ons gevraagd tijdelijk extra capaciteit te leveren. Inmiddels leveren we onder meer het projectmanagement voor de realisatie van twee sterfietsroutes en een project in het kader van het programma Parkeren in Woonwijken. We bereiden de ontwerpfase en besluitvorming voor tot en met het voorlopig ontwerp. Zodra de projecten in de uitvoering gaan, worden ze overgedragen aan de dienst Stadsbeheer (DSB).